Prípravky do vína

Počas nášho jasného zamerania na biotechnológiu v potravinárstve, sme schopní ponúknuť Vám biotechnologické riešenia spoločnosti Chr. Hansen unikátnej kvality a kompatibility určené pre vinárov.

Sortiment zahŕňa výživu pre baktérie Bactiv-aid, kvasinky Viniflora® a ďalšie prípravky ako taníny a enzýmy, ktoré sú často používané a kombinované vinármi na dosiahnutie optimálnej vinifikácie.

Bactiv-aid – výživa pre baktérie

Bactiv-aid je výživa namiešaná z prírodných zložiek vybraných špecificky na zlepšenie rastových podmienok pre malolaktické baktérie vo víne. Bactiv-aid zabezpečuje, že baktérie majú dostatočný prísun živín. Bactiv-aid optimalizuje rastové podmienky pre baktérie, čo napomáha rýchlej a úspešnej malolaktickej fermentácii bez akéhokoľvek negatívneho účinku na arómu alebo chuť vína. Bactiv-aid sa odporúča použiť do všetkých vín inokulovaných s Viniflora® CH35 a Viniflora® oenos. Pridanie Bactiv-aid zabezpečí rýchlu a čistú malolaktickú fermentáciu vo väčšine vín. Prídavkom Bactiv-aid skrátite dobu potrebnú na malolaktickú fermentáciu až 40%. Úplné využitie výhod Bactiv-aid dosiahnete pri pridaní prípravku do vína spolu s kultúrou na malolaktickú fermentáciu. Bactiv-aid sa odporúča použiť najmä ak má vaše víno jednu z nasledujúcich charakteristík:

  • Vysoko vyčírené biele víno
  • Víno, ktoré má problematické fyzikálne parametre, ako vysoký obsah alkoholu alebo nízke pH
  • Víno, ktoré má problematickú malolaktickú fermentáciu
  • Víno, u ktorého skončila alkoholová fermentácia pred viac ako 14 dňami
  • Ak víno je z odrody, ktorá má obyčajne problémy prejsť malolaktickou fermentáciou ako napr. Merlot.

Kvasinky Viniflora®

Sortiment kvalitných kvasiniek s excelentnou fermentačnou kinetikou a dokumentovanou kompatibilitou s kultúrami Viniflora®. Tu môžete nájsť klasické kvasinky s kmeňmi Saccharomyces cerevisiae s názvom MERIT.ferm určené pre biele a červené vína aj s vysokým obsahom alkoholu a výbornou toleranciou na SO2.

Druhou skupinou sú kvasinky Viniflora.nsac, ktoré predstavujú priekopnícku radu pozostávajúcu so štyroch produktov, v ktorých sú rôznym spôsobom kombinované klasické kmene baktérií Saccharomyces cerevisiae so špeciálne vyberanými kmeňmi typu non-Saccharomyces. Tieto produkty poskytujú vínu vlastnosti spontánnej alkoholovej fermentácie vo význame jej komplexnosti a sviežosti a vlastnosti kontrolovanej alkoholovej fermentácie vo význame optimálnej kontroly výrobného procesu a rýchlosti.

Produkty HARMONY.nsac a SYMPHONY.nsac sú vhodné pre biele a ľahšie červené vína, zatiaľ čo RHYTM.nsac a MELODY.nsac sú výbornou voľbou pre plnšie červené vína s maximálnym obsahom alkoholu až do 17%.

Taníny z hrozna

Produkt s názvom Taniflora je granulovaný prášok enologických tanínov z hroznových výliskov získaných vodnou extrakciou, ktorý je následne štandardizovaný podľa špecifikácií Medzinárodného enologického kódexu pre hroznové taníny.

Enzýmy

Viniflora® Lactizyme je prípravok, ktorý obsahuje enzým lyzozým hydrochlorid extrahovaný z vaječných bielkov. Tento má lytickú aktivitu voči všetkým gram-pozitívnym baktériám. Odporúča sa použiť ho do všetkých vín, kde napomáha k zlepšenej kontrole nad nežiaducou aktivitou baktérií mliečneho kvasenia.

Lyzozým sa môže pridávať v rôznych stupňoch vinifikácie alebo za rôznym účelom. Môže sa pridať do vín s neukončenou alebo stagnujúcou fermentáciou, aby sa predišlo zhoršeniu kvality vína a v niektorých prípadoch sa mohla znova naštartovať alkoholová fermentácia. Na dosiahnutie všetkých výhod použitia prípravku Lactizyme odporúčame pridať ho v nízkej koncentrácii hneď po vylisovaní. Medzi hlavné výhody okamžitého použitia Lactizyme patrí:

  • Zlepšená ochrana proti zastaveniu alebo spomaleniu kvasenia
  • Ochrana voči LAB premieňajúcich cukor na kyselinu octovú
  • Eliminácia tvorby pachutí ako sú „myšina“ a „pach mokrej srsti“
  • Ochrana pred predčasnou malolaktickou fermentáciou
  • Znížený obsah biogénnych amínov

Ak sa pridáva Lactizyme hneď po vylisovaní, ale bude požadovaná aj následná malolaktická fermentácia, je limitom pre použitie prípravku Lactizyme 10-20 g/hl muštu. V takomto prípade vyberte ako štartovaciu kultúru Viniflora® Oenos alebo Viniflora® CH35. Obidva kmene sú dokázateľne vhodné pre takéto použitie.

Pre detailnejšie informácie, prípadne dohodnutie termínu návštevy nášho pracovníka na prosím kontaktujte.