Testy na stanovovanie inhibičných látok v mlieku – rýchle MilkSafeTM

Detekcia rezíduí antibiotík v mlieku je oblasťou, na ktorú sa sústreďuje pozornosť v mliekárenskom priemysle. Mliekárne sú si viac vedomé nebezpečia rezíduí antibiotík v mlieku, spotrebitelia tlačia na čistejšie mliekárenské výrobky a rozširujú sa požiadavky zákonodarcov na celosvetovú implementáciu detekčných systémov na antibiotiká. Z dôvodu vysokých sankcií sa rozšíril aj počet používateľov týchto testov v radoch producentov mlieka. Aby sme pomohli mliekárenskému priemyslu (tak mliekárňam ako i producentom mlieka) chrániť sa pred negatívnymi účinkami rezíduí antibiotík v mlieku ponúkame sortiment rýchlych receptorových testov MilkSafeTM.

Rýchle testy MilkSafeTM – výsledok za 5 minút

Novinka v sortimente vzhľadom na jednoduchosť použitia, jednoznačnosť výsledkov a nižších nákladov na samotné testovanie.

V dvojkrokovej, 5-minútovej analýze detekuje reziduá inhibičných látok zo skupiny ß-laktámových antibiotík (vrátane ceftiofuru a cefalexínu na jednotlivých prúžkoch), tetracyklínov, sulfonamidov, v závislosti na použitej verzii.

Poskytuje trvalé, archivovateľné výsledky, je vhodný pre prvovýrobcov mlieka ako aj mliekarne. Pre spoľahlivé vykonanie testu odporúčame použiť inkubátory špeciálne vyrobené pre tieto testy, nakoľko dodržanie presnej teploty je jedinou podmienkou pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov.

Výsledky je možné vyhodnotiť vizuálne alebo pomocou čítačiek (laboratórna s integrovanou tlačiarňou alebo prenosná).

Verzie:

  • MilkSafeTM 2BC (kombinovaný test na betalaktámy, ceftiofur a cefalexín), citlivosti sú v limitoch MRL EÚ na všetky liečivá zo skupiny ß-laktámových antibiotík, s výnimkou liečiva cefazolin (100ppb). Produkt bol validovaný laboratóriami ILVO v Belgicku. Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor.
  • MilkSafeTM 3BTC (kombinovaný test na betalaktámy, ceftiofur, cefalexín + tetracyklíny). Citlivosti rovnaké ako verzia 2BC, pričom na ďalšom prúžku detekuje aj liečivá s tetracyklínovej rady. Produkt bol validovaný laboratóriami ILVO v Belgicku. Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor.
  • MilkSafeTM 3BTS (kombinovaný test na betalaktámy, ceftiofur, tetracyklíny + sulfonamidy). Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor
  • MilkSafeTM 3BTSQ (kombinovaný test na betalaktámy, tetracyklíny + sulfonamidy, chynolóny). Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor
  • MilkSafeTM AflaM1 detekuje aflatoxín M1 v mlieku už za 10 minút v rozsahu 15 až 150ppb. Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor

Stiahnite si leták tu: MilkSafe_One pager_SK_PREV.

Testovanie (video) : MilkSafe-testovanie.mp4

Viac informácií (v angličtine) nájdete tu. Produktové informácie, tabuľky citlivostí a ceny sú dostupné na vyžiadanie, prosíme kontaktujte nás.

Novinka! testy MilkSafe FASTTM jednokroková, kazetová a rýchlejšia (3 minúty) verzia

Všetky vlastnosti testov MilkSafe prvej generácie zostali zachované (kontrastné výsledky, archivovateľnosť, výborná citlivosť voči MRL) a zároveň došlo k zjednodušeniu vykonateľnosti testovania a zkráteniu inkubačného času na 3 minúty.
Každá testovacia kazeta je sterilne zabalená spolu s mikropipetkou vo fólii, čo zabezpečuje nižšiu pravdepodobnosť kontaminácie z prostredia.
Testy vo variante FAST sú tiež validované laboratóriami ILVO.

Verzie:

  • MilkSafeTM FAST 2BC (kombinovaný test na betalaktámy, ceftiofur a cefalexín), citlivosti sú v limitoch MRL EÚ na všetky liečivá zo skupiny ß-laktámových antibiotík, s výnimkou liečiva cefazolin (100ppb). Produkt bol validovaný laboratóriami ILVO v Belgicku. Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor.
  • MilkSafeTM FAST 3BTC (kombinovaný test na betalaktámy, ceftiofur, cefalexín + tetracyklíny). Citlivosti rovnaké ako verzia 2BC, pričom na ďalšom prúžku detekuje aj liečivá s tetracyklínovej rady. Produkt bol validovaný laboratóriami ILVO v Belgicku. Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor.
  • MilkSafeTM FAST 3BTS (kombinovaný test na betalaktámy, ceftiofur, tetracyklíny + sulfonamidy). Pre jeho používanie je nevyhnutné zakúpiť inkubátor

Viac informácií (v angličtine) nájdete tu. Produktové informácie, tabuľky citlivostí a ceny sú dostupné na vyžiadanie, prosíme kontaktujte nás.

TIP: Pre zaujímavé informácie z prostredia potravinárstva navštívte aj špecializovanú stránku http://www.improvingfood.com/cs/ , kde nájdete doplnkové inormácie o trendoch a novinkách.