Testy na stanovovanie inhibičných látok v mlieku – Betastar a CMT+

Detekcia rezíduí antibiotík v mlieku je oblasťou, na ktorú sa sústreďuje pozornosť v mliekárenskom priemysle. Mliekárne sú si viac vedomé nebezpečia rezíduí antibiotík v mlieku, spotrebitelia tlačia na čistejšie mliekárenské výrobky a rozširujú sa požiadavky zákonodarcov na celosvetovú implementáciu detekčných systémov na antibiotiká. Z dôvodu vysokých sankcií sa rozšíril aj počet používateľov týchto testov v radoch producentov mlieka. Aby sme pomohli mliekárenskému priemyslu (tak mliekárňam ako i producentom mlieka) chrániť sa pred negatívnymi účinkami rezíduí antibiotík v mlieku ponúkame najpredávanejší rýchly receptorový test Betastar® používaný tak veľkými mliekarňami, ako aj viac ako 250 producentami mlieka v SR a mikrobiálny test CMT+ (predtým Copan).

Rýchle testy – výsledok za 5 minút

BetaStar® Combo S 25 (kombinovaný test na betalaktámy a tetracyklíny)

Novinka v sortimente vzhľadom na jednoduchosť použitia a jednoznačnosť výsledkov. V jednokrokovej, 5-minútovej analýze detekuje reziduá zo skupiny ß-laktámových antibiotík a tetracyklínov, poskytuje trvalé, archivovateľné výsledky, je vhodný pre prvovýrobcov mlieka ako aj mliekarne. Pre spoľahlivé vykonanie testu odporúčame použiť inkubátory špeciálne vyrobené pre tieto testy, nakoľko dodržanie presnej teploty je jedinou podmienkou pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=HOfsSzVAF70

CMT+ Test jednotlivý test (variant 25 a 100 testov)CMT+ Test mikroplatňa

Tieto testy sú založené na inhibícii mikrobiálneho rastu špecifickej baktérie a výsledok poskytnú
do 3 hodín. Sú schopné súčasne detekovať ß-laktámy, tetracyklíny a sulfonamidy. Test je overený Národným referenčným laboratóriom pre mlieko v Nitre a plne v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Používateľmi sú najmä mliekárne a producenti s dostatočne dlhým časom od skončenia dojenia po príchod cisterny. Tieto testy používajú aj Centrálne laboratória, ktoré testujú vzorky mlieka za účelom kvalitatívneho zatriedenia a následného preplácania dodávok mlieka mliekarňami.

Na spoľahlivé vykonanie testu odporúčame použiť inkubátory špeciálne vyrobené pre tieto test.

TIP: Pre zaujímavé informácie z prostredia potravinárstva navštívte aj špecializovanú stránku http://www.improvingfood.com/cs/ , kde nájdete doplnkové inormácie o trendoch a novinkách.