Testy LactoSens®

Presné stanovenie koncentrácie laktózy behom pár minút.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GULvfR5OG6M

Jednoduchá príprava vzorky – bez ohľadu na to, či sa jedná o samotné mlieko alebo výrobok z mlieka

Presné stanovenie – s citlivosťou 0,02% alebo 0,01% obsahu laktózy, bez vplyvu iných cukrov (glukózy, galaktózy)

Veľmi rýchle – doba merania vzorky 50 sekúnd

Spoľahlivosť overená referenčnou metódou HP-LC.