Testy LactoSens®

Presné stanovenie koncentrácie laktózy behom pár minút.

Leták: SK LACTOSENSE® R one pager PRINT

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GULvfR5OG6M

Najnovšia verzia softvéru: http://www.syridlo.sk/lactosens_software_v2-2/

Jednoduchá príprava vzorky – bez ohľadu na to, či sa jedná o samotné mlieko alebo výrobok z mlieka

Presné stanovenie – s citlivosťou 0,02% alebo 0,008% obsahu laktózy, bez vplyvu iných cukrov (glukózy, galaktózy).

Veľmi rýchle – doba merania vzorky 50 sekúnd.

Spoľahlivosť overená referenčnou metódou HPLC. Validované medzinárodnou sieťou laboratórií NordVal.

Stránky výrobcu (EN): www.lactosens.com