Enzýmy – laktáza, lyzozým

Laktáza Ha-lactase

Vysoko purifikovaná a štandardizovaná tekutá neutrálna β-galaktozidáza vyrobená submerznou fermentáciou na rastlinnom substráte s vybraným kmeňom kvasiniek Kluyveromyces lactis za takých podmienok, že vo výslednom produkte nie sú prítomné. Produkt hydrolyzuje laktózu na zmes glukózy a galaktózy.

Môže sa použiť na výrobu rôznych mliečnych výrobkov ako je mlieko, smotana, kyslomliečne výrobky, syr, mliečne/jogurtové/srvátkové nápoje, srvátka/permeát srvátky, zmrzlina a iné dezerty. Produkt je vhodný na:
• Bezlaktózové/nízkolaktózové produkty (laktózová intolerancia)
• Na zvýšenie sladkosti bez pridania extra kalórií
• Zníženie prídavku cukru, prídavku aróm
• Zlepšený vzhľad/stabilita zabránením kryštalizácie laktózy
• Zlepšené charakteristiky produktu, napr. zlepšená naberateľnosť zmrzliny

Laktáza NOLA™ Fit

NOLA™ Fit je nová vysoko purifikovaná a štandardizovaná tekutá širokospektrálna ß-galaktozidáza (laktáza) pochádzajúca z Bifidobacterium bifidum, ktorá je vhodná najmä
na kyslomliečne výrobky a výrobu syrov a predchádza pachutiam obyčajne spájaným s bezlaktózovým UHT/ESL.

Jej najväčšou prednosťou oproti bežnejšej (neutrálnej) laktáze je vyššia tolerancia na nižšie pH, čo ju predurčuje na použitie najmä v kyslomliečnych aplikáciách.

Lyzozým AFILACT™

AFILACT™ je prírodný konzervačný prostriedok, ktorý sa používa na bioochranu potravín. Aktívnou zložkou je lyzozým, enzým rozšírený v biologických tekutinách (slzy, sliny, krv, atď.), kde jeho funkciou je napádať cudzie baktérie. Lyzozým inhibuje rast niektorých Gram+ baktérií, vrátane bakteriálnych kmeňov rodu Clostridia, ale nie je účinný proti kvasinkám, plesniam alebo Gram- baktériám. Produkt pri použití s odporúčaným dávkovaním neovplyvňuje vývoj mezofilných alebo väčšiny termofilných kultúr. V EÚ je lyzozým schválený ako konzervačná látka s kódom E1105 s obmedzeným použitím do niektorých syrov. Produkt obsahuje štandardizovaný prípravok lyzozýmu, extrahovaného z čerstvých vaječných bielkov.

AFILACT™ FLUID sa používa na ochranu proti neskorému dureniu syrov: vada syrov bakteriologického pôvodu, spôsobená sporotvornými baktériami. Tieto spóry sú veľmi tepelne stabilné a neničia sa pasterizáciou.

TIP: Pre zaujímavé informácie z prostredia potravinárstva navštívte aj špecializovanú stránku http://www.improvingfood.com/cs/ , kde nájdete doplnkové inormácie o trendoch a novinkách.